Welkom

De Historische Kring Doornenburg bestaat al sinds 24 november 1987. Wij beschikken over een groot archief met daarin ook duizenden foto's en een bibliotheek met honderden boeken. Op deze Web-site treft u slechts een paar items uit die verzameling van meer dan 20.000 bestanden. Bent u geïnteresseerd, bezoek ons dan op een van onze werk/inloop avonden.

________________________________________________________________________________

Topic's in de schijnwerper:

A) Let op...... onze planning is veranderd. We houden onze Leden-Vergadering en presentatieavond nu op 23 mei a.s. (zie de toegang/bijeenkomsten pagina voor alle nog resterende data van dit jaar)

B) …toen het leven nog goed was… een luchtopname van ons stukje Over-Betuwe in een besneeuwde situatie in de eerste maanden van 1937

De Historische Kring Doornenburg verwierf onlangs van het Duitse Bundes Archiv twee digitale images van fotografische ‘landkaarten’ uit 1937. Op een daarvan is het gebied rond de Waal t/m Nijmegen te zien en op de ander de splitsing van de Rijn bij Fort Pannerden. Helaas werden de luchtopnamen in de eerste maanden van 1937 gemaakt, toen alles bedekt was met sneeuw. Hierdoor zijn veel details niet goed zichtbaar. Maar toch… uniek materiaal.

De hierboven getoonde afbeelding is een detail uit een van die images (kaart Elten, Bild 196-04102). Zowel Fort Pannerden als delen van Doornenburg en Pannerden zijn erin te herkennen. De twee door onze Kring verworven images c.q. kaarten, maken deel uit van een grote kaart die men de Luftbildkarte des Deutschen Reiches noemt. Bij het maken van die Luftbildkarte werden de grenzen gehanteerd zoals die in 1938 bestonden. De Luftbildkarte werd in opdracht van het vroegere Duitse Reichsamtes für Landesaufnahme (RfL) samengesteld uit duizenden vanuit vliegtuigen gemaakte foto’s. Omdat de werkzaamheden van de RfL niet alleen civiele maar ook militaire doeleinden diende, werden in 1945 (einde Tweede Wereldoorlog) alle bestanden van de RfL door de Geallieerden in beslaggenomen en overhandigt aan de Amerikaanse Defense Intelligence Agency in Washington. Deze gaf het materiaal pas in 1962 terug. En wel aan het Militär geographische Institut (Milgeo) van de Duitse Bundeswehr. Na wat omzwervingen werd het materiaal uiteindelijk in 2002 overhandigt aan het Bundes Archiv, waar nu zo’n 2227 van de kaarten uit de Luftbildkarte digitaal toegankelijk zijn; https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/de/search/?topicid=dcx-thes_bestand_774u70q3giw42f0md48