Onze organisatie

De Historische Kring Doornenburg is opgericht op 24 november 1987, als afdeling van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel.

Onze Kring heeft tot doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van Doornenburg te stimuleren. Daartoe hebben wij o.a. zitting in gemeentelijke klankbordgroepen zoals de monumentencommissie.


Wat we doen

  • We verrichten onderzoek van bronnen en literatuur in openbare (rijks-, streek- en plaatselijk) en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen.
  • We inventariseren en digitaliseren collecties/Kringbezit. Wij beschikken over een archief dat bestaat uit boeken, beeldmateriaal, bodemvondsten, krantenknipsels, kadastrale kaarten, bidprentjes etc.
  • We onderhouden een bibliotheek over Doornenburg en directe omgeving.
  • We helpen verenigingen bij het schrijven van hun geschiedenis en helpen Doornenburgers bij het opstellen van hun familiestamboom.
  • We organiseren lezingen, excursies, tentoonstellingen, cursussen en historische wandel-/fietstochten of verlenen medewerking daaraan.
  • Op verzoek stellen wij ook speciale presentaties samen om geschiedenisonderwijs op scholen te ondersteunen. Bijvoorbeeld middels het leggen van raakvlakken met lokale streekgeschiedenis.
  • We geven voorlichting en presentaties en geven advies over het behoud en bescherming van monumenten en karakteristieke gegroeide bebouwingen, alsmede van de landschappelijke waarde van Doornenburg.
  • We geven tweemaal per jaar het Kringblad “De Heraut” uit. Onze leden ontvangen dit gratis (uw artikelen/ verhalen/ vertellingen/ foto’s en/of stukjes persoonlijke geschiedenis zijn van harte welkom!).
  • We onderhouden een Website en een Facebook pagina


Bestuursleden


Voorzitter:

Luuk Timmers

Secretariaat:

Annemiek van de Woerdt

Penningmeester:

Geert Wissing

Bestuurslid:

Geert Claassen

Ric Huting

Redactie kringblad:

Chris van Asperen

Herman N. Bronkhorst


Jaarverslagen