Publicaties

Eigen uitgaven

De Heraut

Onze kring geeft tweemaal per jaar een kringblad uit: De Heraut. Onze leden ontvangen dit gratis. Het bevat diverse artikelen betreffende geschiedkundige 'weetjes' over Doornenburg en directe omgeving. De normale uitgaven zijn los, zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar voor € 7,50 (excl. event. verzendkosten). Speciale uitgaven zijn duurder.Ook uw artikelen/ verhalen/ vertellingen/ foto’s en/of stukjes persoonlijke geschiedenis zijn van harte welkom! Stuur deze eenvoudig middels onze 'contact link' of naar ons mailadres (info@historischekringdoornenburg.nl).

Een paar voorbeelden van artikelen, zoals deze in eerdere uitgaven van ons kringblad 'De Heraut' verschenen:k van deze uitgave. Kosten (excl. event. verzendkosten) : € 15,--

 

Bundel Vlucht en Strijd 1940-1945

Een door onze Historische Kring Doornenburg samengestelde en gepubliceerde geschiedkundige Herdenkingsbundel. Uitgebracht ten gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en de impact op Doornenburg en omgeving. Een fraai geïllustreerd en geschiedkundig meesterwerkje met vele afbeeldingen en details. De bundel is verkrijgbaar in het Fort en/of bij de Historische Kring in het Ontmoetingscentrum Doornenburg en/of museum-winkel van het kasteel en/of de Read Shop in Gendt (zo lang de voorraad strekt 5,- voor leden 7,50 voor niet leden).
 

Boek over de Burgeu

In 2017 stelde een werkgroep van de Historische Kring Doornenburg een prachtig boekwerkje samen over De Burgeu. Een gebied langs het Pannerdenskanaal waar lang veel gezinnen woonden. Het boekje is verkrijgbaar bij onze historische Kring. Kosten (excl. eventuele porti) : € 12,50 voor leden en € 17,50 voor niet leden.
 
Wereldoorlog II in Doornenburg "Hebben we nu oorlog?"

Omdat het in 2014 precies 70 jaar geleden was dat Doornenburg moest evacueren en ons gebied in "De Haupt Kampf Linie (HKL)" van de Duitse Wehrmacht kwam te liggen, hebben we een themanummer van de Heraut uitgebracht. Hierin wordt op basis van ooggetuigen verslagen aandacht aan de periode van de Tweedewereldoorlog in dit gebied geschonken. In 2020 verscheen de 3e herziene druk van deze uitgave. Kosten (excl. event. verzendkosten) : € 15,-